Meeting

Klantenservice

Overzicht

Hier vind je het overzicht van onze diensten onze begrippen, downloads en meer. Voor vragen kan je ons bellen of contact opnemen via een van de formulieren.

Neem contact op

Downloads

Alle bestanden en formulieren die wij gebruiken publiceren wij op onze pagina.

Lees meer

Faq

Neem eens een kijkje onder de veelgestelde vragen, misschien vindt je hier al een antwoord op je vraag.

Lees meer

Begrippenlijst

We geven graag uitleg over veel voorkomende begrippen die voorkomen in de bewindvoering en budgetbeheer.

Lees meer

Klachtenformulier

Loop je ergens tegen aan waarvan je ervaart dat er nog geen oplossing voor gegeven is, maak dit dan bespreekbaar met ons. Ook kun je hiervoor een klacht bij ons indienen.

Lees meer

Tarieven

Hier tref je onze tarieven die van toepassing zijn op onze dienstverlening.

Lees meer

Veelgestelde vragen

Can I trial Webflow before paying?

Sure! You can test out Webflow on our free plan where you can experiment with 2 projects. Your unhosted projects will have a two-page limit, but you can purchase a site plan on a per-project basis to unlock up to 100 static pages and additional CMS pages.

What is a project?

A project is a website that you build in Webflow. You can publish projects to a webflow.io staging subdomain for free, export the code on a paid plan, or add a site plan to connect your custom domain and unlock hosting features.

What can I white label?

Pro accounts can add their own logo to Client Billing forms and the Editor. Pro accounts can also remove references to Webflow in the source code and form submission emails, and hide the Webflow badge from their staging sites.

How much traffic can the hosting handle?

Webflow hosting scales automatically to handle millions of concurrent visits. All site plans serve sites through our Amazon's Cloudfront CDN and accelerated using Fastly, loading sites in milliseconds.

What kind of support does Webflow provide?

We offer fast email support to paid accounts and prioritized help for team accounts. Community support (forum.webflow.com) is available to free accounts.

How long does it take to learn Webflow?

If you're new to building websites, our video tutorials will get up and running quickly. If you already know concepts behind CSS and the box model, you will feel at home in Webflow.

Can I trial Webflow before paying?

Sure! You can test out Webflow on our free plan where you can experiment with 2 projects. Your unhosted projects will have a two-page limit, but you can purchase a site plan on a per-project basis to unlock up to 100 static pages and additional CMS pages.

What is a project?

A project is a website that you build in Webflow. You can publish projects to a webflow.io staging subdomain for free, export the code on a paid plan, or add a site plan to connect your custom domain and unlock hosting features.

What can I white label?

Pro accounts can add their own logo to Client Billing forms and the Editor. Pro accounts can also remove references to Webflow in the source code and form submission emails, and hide the Webflow badge from their staging sites.

How much traffic can the hosting handle?

Webflow hosting scales automatically to handle millions of concurrent visits. All site plans serve sites through our Amazon's Cloudfront CDN and accelerated using Fastly, loading sites in milliseconds.

What kind of support does Webflow provide?

We offer fast email support to paid accounts and prioritized help for team accounts. Community support (forum.webflow.com) is available to free accounts.

How long does it take to learn Webflow?

If you're new to building websites, our video tutorials will get up and running quickly. If you already know concepts behind CSS and the box model, you will feel at home in Webflow.

Begrippenlijst

Beschikking

Een gerechtelijke beslissing in een civiele procedure die aanvangt met een verzoekschrift, tevens bekend als een besluit van een overheidsinstantie.

Exploot

Een exploot is een officieel document dat wordt gebruikt om een juridische handeling uit te voeren, zoals het betekenen van een dagvaarding aan een persoon of het uitvoeren van een gerechtelijk bevel. Het wordt meestal opgesteld door een deurwaarder of een andere bevoegde functionaris en dient als bewijs dat de betreffende handeling is uitgevoerd.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een financiële tegemoetkoming die wordt verstrekt aan mensen met een laag inkomen om hen te helpen bij het betalen van hun huurkosten. Het is bedoeld als ondersteuning voor huishoudens met een inkomen onder een bepaalde grens, waarbij de hoogte van de toeslag afhangt van factoren zoals het inkomen, de huurprijs, de leeftijd en de samenstelling van het huishouden.

Loonbeslag

Loonbeslag, ook wel loonbeslaglegging genoemd, is een juridische procedure waarbij een deel van het inkomen van een werknemer wordt ingehouden om een ​​schuld te voldoen. Dit gebeurt meestal op basis van een gerechtelijk bevel, waarbij een schuldeiser toestemming krijgt om rechtstreeks bij de werkgever van de schuldenaar geld te innen om een schuld af te lossen. Het bedrag dat kan worden ingehouden, wordt vaak bepaald door wetten die de minimale levensstandaard van de schuldenaar beschermen. De werkgever is verplicht om het ingehouden bedrag rechtstreeks aan de schuldeiser te betalen, totdat de schuld volledig is voldaan of het beslag wordt opgeheven.

Vrij te laten bedrag (VTLB)

Het vrij te laten bedrag (VTLB) is het bedrag dat overblijft van het inkomen van een persoon na aftrek van bepaalde vaste lasten en kosten die noodzakelijk zijn om in het levensonderhoud te voorzien. Dit bedrag is bedoeld om te waarborgen dat de persoon voldoende middelen overhoudt om van te leven nadat rekening is gehouden met schulden en eventuele aflossingsregelingen.

wettelijke schuldregeling (WSNP)

Een wettelijke schuldregeling is een formele juridische procedure waarbij een schuldenaar met problematische schulden een aanvraag indient bij de rechtbank voor bescherming tegen zijn schuldeisers. Tijdens deze procedure zal de rechtbank de financiële situatie van de schuldenaar onderzoeken en een plan opstellen om de schulden af te betalen of gedeeltelijk kwijt te schelden.

Minnelijke Schuldregeling (MSNP)

Een minnelijke schuldregeling is een overeenkomst tussen een schuldenaar en zijn of haar schuldeisers om de schulden op een gestructureerde manier af te lossen zonder dat hierbij een rechterlijke uitspraak nodig is. In deze regeling worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het afbetalingsplan, de hoogte van de aflossingen en eventuele kwijtschelding van schulden. Het doel van een minnelijke schuldregeling is om een haalbare oplossing te vinden voor zowel de schuldenaar als de schuldeisers, met als uiteindelijk doel om de schuldenlast te verminderen en financiële stabiliteit te bereiken voor de schuldenaar.

Neem contact op

Connect vrijblijvend met ons!
We zullen zo snel mogelijk met jou contact openemen.
Bedankt! We hebben je bericht ontvangen
Oeps... Er is iets misgegaan bij het versturen van het formulier.

Adviesgesprek

Krijg direct hulp
Bedankt! We hebben je bericht ontvangen
Oops! Something went wrong while submitting the form.