Meeting

Klantenservice

Overzicht

Hier vind je het overzicht van onze diensten onze begrippen, downloads en meer. Voor vragen kan je ons bellen of contact opnemen via een van de formulieren.

Neem contact op

Downloads

Alle bestanden en formulieren die wij gebruiken publiceren wij op onze pagina.

Lees meer

Faq

Neem eens een kijkje onder de veelgestelde vragen, misschien vindt je hier al een antwoord op je vraag.

Lees meer

Begrippenlijst

We geven graag uitleg over veel voorkomende begrippen die voorkomen in de bewindvoering en budgetbeheer.

Lees meer

Klachtenformulier

Loop je ergens tegen aan waarvan je ervaart dat er nog geen oplossing voor gegeven is, maak dit dan bespreekbaar met ons. Ook kun je hiervoor een klacht bij ons indienen.

Lees meer

Tarieven

Hier tref je onze tarieven die van toepassing zijn op onze dienstverlening.

Lees meer

Onze laatste artikelen

Lees meer

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik bewindvoering aanvragen?

Er zijn verschillende papieren die daarvoor ingevuld moeten worden. Wij ondersteunen je bij het invullen van de aanvraag, vervolgens wordt deze ingediend bij de Rechtbank.
 

Hoe lang duurt het voordat er sprake is van bewindvoering?

Nadat de aanvraag van de bewindvoering is ingediend bij de Rechtbank, duurt het één maand en soms twee maanden voordat het bewind door de rechter is uitgesproken.

Wat zijn de kosten van bewindvoering?

Het tarief is afhankelijk van je situatie.
Bijvoorbeeld is er sprake van eenpersoonsbewind of
heeft je partner bijvoorbeeld ook bewindvoering.
Ook kan er sprake zijn van schuldenbewind.
Neem hier een kijkje voor de tarieven.

Hoeveel leefgeld ontvang ik?

Dat kan voor iedereen anders zijn, afhankelijk van je inkomen en de situatie.
Dit is wat je bespreekt met je bewindvoerder als het budgetplan wordt ingericht.

Hoe kan ik geholpen worden met schulden?

Vanuit het schuldenbewind kunnen wij je daarmee helpen. We gaan je inkomsten en uitgaven op elkaar afstemmen.
Het is namelijk belangrijk dat er een stabiele financiële situatie ontstaat.
Vervolgens maken we afspraken om de schulden af te lossen,
als er veel schulden zijn dan vragen wij een schuldhulptraject voor je aan.

Begrippenlijst

Beschikking

Een gerechtelijke beslissing in een civiele procedure die aanvangt met een verzoekschrift, tevens bekend als een besluit van een overheidsinstantie.

Exploot

Een exploot is een officieel document dat wordt gebruikt om een juridische handeling uit te voeren, zoals het betekenen van een dagvaarding aan een persoon of het uitvoeren van een gerechtelijk bevel. Het wordt meestal opgesteld door een deurwaarder of een andere bevoegde functionaris en dient als bewijs dat de betreffende handeling is uitgevoerd.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een financiële tegemoetkoming die wordt verstrekt aan mensen met een laag inkomen om hen te helpen bij het betalen van hun huurkosten. Het is bedoeld als ondersteuning voor huishoudens met een inkomen onder een bepaalde grens, waarbij de hoogte van de toeslag afhangt van factoren zoals het inkomen, de huurprijs, de leeftijd en de samenstelling van het huishouden.

Loonbeslag

Loonbeslag, ook wel loonbeslaglegging genoemd, is een juridische procedure waarbij een deel van het inkomen van een werknemer wordt ingehouden om een ​​schuld te voldoen. Dit gebeurt meestal op basis van een gerechtelijk bevel, waarbij een schuldeiser toestemming krijgt om rechtstreeks bij de werkgever van de schuldenaar geld te innen om een schuld af te lossen. Het bedrag dat kan worden ingehouden, wordt vaak bepaald door wetten die de minimale levensstandaard van de schuldenaar beschermen. De werkgever is verplicht om het ingehouden bedrag rechtstreeks aan de schuldeiser te betalen, totdat de schuld volledig is voldaan of het beslag wordt opgeheven.

Vrij te laten bedrag (VTLB)

Het vrij te laten bedrag (VTLB) is het bedrag dat overblijft van het inkomen van een persoon na aftrek van bepaalde vaste lasten en kosten die noodzakelijk zijn om in het levensonderhoud te voorzien. Dit bedrag is bedoeld om te waarborgen dat de persoon voldoende middelen overhoudt om van te leven nadat rekening is gehouden met schulden en eventuele aflossingsregelingen.

wettelijke schuldregeling (WSNP)

Een wettelijke schuldregeling is een formele juridische procedure waarbij een schuldenaar met problematische schulden een aanvraag indient bij de rechtbank voor bescherming tegen zijn schuldeisers. Tijdens deze procedure zal de rechtbank de financiële situatie van de schuldenaar onderzoeken en een plan opstellen om de schulden af te betalen of gedeeltelijk kwijt te schelden.

Minnelijke Schuldregeling (MSNP)

Een minnelijke schuldregeling is een overeenkomst tussen een schuldenaar en zijn of haar schuldeisers om de schulden op een gestructureerde manier af te lossen zonder dat hierbij een rechterlijke uitspraak nodig is. In deze regeling worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het afbetalingsplan, de hoogte van de aflossingen en eventuele kwijtschelding van schulden. Het doel van een minnelijke schuldregeling is om een haalbare oplossing te vinden voor zowel de schuldenaar als de schuldeisers, met als uiteindelijk doel om de schuldenlast te verminderen en financiële stabiliteit te bereiken voor de schuldenaar.

Neem contact op

Connect vrijblijvend met ons!
We zullen zo snel mogelijk met jou contact openemen.
Bedankt! We hebben je bericht ontvangen
Oeps... Er is iets misgegaan bij het versturen van het formulier.

Adviesgesprek

Krijg direct hulp
Bedankt! We hebben je bericht ontvangen
Oops! Something went wrong while submitting the form.